Bestuursjaar

Aanvraag financiële ondersteuning Studieverenigingen en facultaire gremia

Aanvraag 12-maanden bestuurders, fulltime bestuur

Aanvraag bestuursmaanden voor een studievereniging