Functiebeperking

Studeren met een functiebeperking

Faciliteiten

Diagnostiek en hulpverlening

Studievertraging door functiebeperking