Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een deel van mijn studie in het buitenland te doen?

Je moet minimaal je eerste jaar succesvol hebben afgerond en ingeschreven staan bij de Universiteit Leiden.
Je opleiding moet het  buitenlandverblijf altijd goedkeuren. Neem dus bijtijds contact op met je studieadviseur en de buitenlandcoördinator. Ook  moet je voldoen aan de eisen van de buitenlandse universiteit. In meeste gevallen moet je een Engelse toets doen (TOEFL/IELTS) en een 7 gemiddeld hebben.
In een aantal gevallen moet je geselecteerd worden voor het buitenlandverblijf. Dit geldt met name voor uitwisselingsprogramma’s.