Moet ik weg uit Leiden als ik de BSA-norm niet haal?

Als je aan het eind van  je eerste jaar een negatief bindend studieadvies hebt gekregen, dan moet je de opleiding waarvoor je ingeschreven was, beëindigen. Je mag wel een andere opleiding aan de Universiteit Leiden starten. Als je door omstandigheden de norm niet hebt gehaald, kun je een negatief bindend advies mogelijk vermijden door je omstandigheden te melden bij de studieadviseur en uiteindelijk bij de BSA-commissie van de universiteit. Mogelijk verklaren je omstandigheden het feit dat je de norm niet hebt kunnen halen. In dat geval houdt de examencommissie daar rekening mee.