Als ik maar één onderdeel uit het BSA niet haal, maar de rest allemaal wel, moet ik dan alsnog stoppen met mijn opleiding?

Volgens de regel wel, maar iedere examencommissie heeft de mogelijkheid om de hardheidsclausule toe te passen. Dus als jij bijvoorbeeld alleen één onderdeel van de propedeuse mist, maar van het tweede jaar alles hebt gehaald, dan kán de examencommissie het niet billijk achten om jou een negatief bindend advies te geven. Je kunt dan je bachelorstudie na toepassing van die hardheidsclausule afmaken. Bespreek met je studieadviseur hoe de examencommissie van jouw opleiding met die situatie omgaat.