Bij wie moet ik een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning bij enkele bestuursmaanden?

Als (nieuwe) studievereniging kun je een aanvraag indienen bij de assessor van de faculteit waaronder de vereniging valt. De assessor draagt zorg voor de verdeling van maanden, waarna je van SOZ het definitieve toekenningbesluit ontvangt. Een studentenvereniging krijgt van SOZ een toekenningsbesluit met daarop het aantal vastgestelde maanden. Indien je een nieuwe studentenvereniging wilt oprichten, kun je contact opnemen met de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV).