Een derde partij gaat mijn collegegeld betalen, hoe moet dat?

Dit kan aan de hand van een digitale machtiging, maar dit kan alleen als de derde partij in het bezit is van een Nederlands bankrekeningnummer en een DigiD.
Indien je een Nederlands bankrekeningnummer hebt, maar niet via een digitale machtiging wilt betalen of indien er geen Nederlands bankrekeningnummer is, kan je het gehele collegegeldbedrag laten overschrijven door een derde partij. Dit kan echter niet in termijnen, dus het gehele bedrag dient dan in een keer voldaan te worden. Dit dient altijd te gebeuren onder vermelding van je studentnummer.