Hoe gaat een selectieprocedure in zijn werk?

Sommige bacheloropleidingen zijn erg populair en daarom biedt de Universiteit Leiden een aantal opleidingen aan met een numerus fixus. Dit betekent dat je moet deelnemen aan een selectieprocedure. Dat houdt in dat zelfs als je wordt toegelaten, je niet verzekerd bent van een plaats in de opleiding. Je moet ook een plaats toegewezen krijgen via de selectieprocedure.

De Universiteit Leiden bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn, zodat de kans groter wordt dat de juiste student op de juiste plek komt. Zo wordt er niet alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer, maar ook naar je motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties.

Onderstaande bacheloropleidingen aan de Universiteit Leiden hebben een numerus fixus:

  • Biomedische wetenschappen
  • Criminologie
  • Fiscaal recht
  • Geneeskunde
  • Klinische Technologie

De Universiteit Leiden biedt nog een bacheloropleiding met selectie, namelijk Leiden University College The Hague (LUC).

Voor meer informatie kijk op de website van de opleiding; of ga na de 'Toelatingseisen - Selectieprocedure' webpage.