Hoe krijg ik restitutie van het collegegeld na mijn verzoek tot uitschrijving?

Je uitschrijfverzoek wordt zo snel mogelijk verwerkt en eventueel te veel betaald collegegeld gerestitueerd. Je bent na uitschrijving alleen collegegeld verschuldigd voor de maanden dat je ingeschreven hebt gestaan. Let op: Bij uitschrijving per 1 juli of 1 augustus, krijg je geen collegegeld gerestitueerd. Meer informatie hierover kan je vinden op onze website.

Let op: Als je van de Universiteit Leiden een ‘Bewijs Betaald Collegegeld’ (BBC) hebt aangevraagd voor je inschrijving aan een andere hogeschool/universiteit, krijg je pas restitutie op het moment dat je aantoont dat je geen gebruik meer maakt van je BBC. Dit doe je door een officieel uitschrijfbesluit op papier te sturen naar / in te leveren bij de Front Office Studentenzaken.