Hoe krijg ik restitutie van het collegegeld na mijn verzoek tot uitschrijving?

Je uitschrijfverzoek wordt binnen 6 weken afgehandeld en eventueel te veel betaald collegegeld gerestitueerd. Je bent na uitschrijving alleen collegegeld verschuldigd voor de maanden dat je ingeschreven hebt gestaan.Let op: Bij uitschrijving per 1 juli of 1 augustus, krijg je GEEN collegegeld gerestitueerd.