Hoe stel ik een bezwaarschrift op?

Een beroep moet altijd schriftelijk worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop een bepaalde beslissing advies schriftelijk bekend is gemaakt. Maak in een brief duidelijk waarom je het niet eens bent met de beslissing en vraag om een herziening ervan. Vermeld linksboven op de brief 'bezwaarschrift', vermeld je naam en adres en vergeet ook niet plaats, datum en handtekening op de brief te zetten. Stuur eventueel bewijsstukken mee (bv een artsverklaring of van een studentendecaan) en stuur dit bezwaarschrift op naar het College van Beroep voor de Examens van Universiteit Leiden en een kopie naar SOZ. Stuur eveneens een kopie van dit geheel naar de examencommissie van je opleiding.  Het adres van het College van Beroep voor de Examens en SOZ is: Postbus 9500, 2300 RA Leiden.