Hoe voorkom ik een negatief bindend studieadvies?

Als je je vóór 1 februari van je eerste jaar propedeuse-bachelor uitschrijft, krijg je GEEN negatief bindend studieadvies. Je dient uiterlijk 31 januari een verzoek tot uitschrijving te doen via Studielink, om per 1 februari uitgeschreven te kunnen worden. Na uitschrijving ben je alleen collegegeld verschuldigd voor het aantal maanden dat je ingeschreven hebt.

Let op! Vergeet niet zelf je studiefinanciering en OV stop te zetten bij DUO per je datum van uitschrijving.