Ik ben afgestudeerd, maar wil toch nog wat extra vakken volgen (zonder een tweede diploma te halen). Hoe kan ik dit doen?

Ja dit is mogelijk, indien je na het afstuderen gewoon aaneengesloten ingeschreven blijft. Let hiervoor op de voorwaarden die daarvoor gelden.

Als oud-student die niet meer ingeschreven staat, kan je uiteraard na je afstuderen ook vakken volgen. Dit kan bijvoorbeeld via contractonderwijs en à la carte-onderwijs. Kijk hiervoor in de e-Studiegids.