Ik ben een Honours student. Wat betekent de ECTS grading table voor mij?

Honours onderwijs is extra-curriculair onderwijs, het valt buiten het curriculum en niet onder de vereisten om het opleidingsdiploma te halen. De cijfers van de vakken die in het kader van een honours traject behaald zijn, zijn dus niet meegenomen in de berekening voor de grading table van je opleiding, die op het diplomasupplement afgedrukt wordt.