Ik betaal een hoog instellingscollegegeld, maar ben door ziekte vertraagd. Kan ik een deel van het collegegeld terug krijgen?

Restitutie van het collegegeld is enkel mogelijk als je je officieel uitschrijft. Uitschrijven kan via Studielink, maar niet over een periode in het verleden (hoe recent ook). Wel is het mogelijk om voor de duur van de vertraging, met een maximum van zes maanden, een reductie van het collegegeld te krijgen in het volgende jaar van inschrijving - onder bepaalde voorwaarden. Meer informatie kun je krijgen bij de studentendecanen.