Ik heb een autismespectrumstoornis en wil graag hulp bij studeren. Bij wie moet ik zijn?

Als je een autismespectrumstoornis hebt, dan kun je het beste een afspraak maken met iemand van het Fenestra Disability Centre. Dat kan ook al als je nog op de middelbare school zit. Samen bekijk je dan welke knelpunten je hebt (of mogelijk zult hebben) tijdens het volgen van onderwijs en of daar oplossingen voor zijn. Bij het laatste kan je bv. denken aan extra tentamentijd, tentamen doen mbv een laptop, een alternatief studieplan, extra begeleiding etc. Voor eerstejaarsstudenten met een autismespectrumstoornis bieden we regelmatig extra begeleiding aan door het inzetten van een buddy, een ouderejaarsstudent van dezelfde opleiding die je kan helpen met praktische zaken en studie-inhoudelijke zaken zoals plannen en een onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken.