Ik heb een buitenlands diploma, hoe meld ik mij aan voor een bachelor?

Studenten met een internationale vooropleiding, moeten, naast de aanmelding via Studielink, ook rechtstreeks bij de Universiteit Leiden een verzoek tot toelating indienen. Dit geldt ook voor studenten met een International Baccalaureate, European Baccalaureate of een vwo-diploma behaald in Aruba, St. Maarten, Curacao of Suriname.

Studenten met een VWO diploma behaald in Bonaire, St.Eustatius en Saba na 10-10-2010 hoeven geen verzoek tot toelating in te dienen. Studenten met een VWO diploma behaald in Bonaire, St.Eustatius en Saba voor 10-10-2010 moeten echter wel een verzoek tot toelating indienen.