Ik heb een functiebeperking en heb extra onderwijsfaciliteiten nodig zoals bv. extra tentamentijd. Wat moet ik doen?

Als je denkt extra studiefaciliteiten nodig te hebben zoals bv. extra tentamentijd, verlenging inlevertermijn werkstukken of gedeeltelijke ontheffing aanwezigheidsplicht, kan je het beste een afspraak maken met een van de medewerkers van Fenestra. Samen wordt dan gekeken of je recht hebt op een dergelijke faciliteit. Zo ja, dan stuurt Fenestra vervolgens een verzoek in voor dergelijke faciliteiten naar de opleiding. Neem op de afspraak met Fenestra wel een medische verklaring/diagnose mee waaruit blijkt dat je een functiebeperking hebt.