Ik heb een functiebeperking en heb vertraging opgelopen tijdens mijn studie. Kan ik extra studiefinanciering krijgen?

Als de vertraging tijdens de beursfase van de studiefinanciering is opgelopen tot acht maanden of meer, dan kun je wellicht een jaar extra studiefinanciering en OV-kaart aanvragen bij DUO. Dat verzoek moet wel worden ondertekend door een van de studentendecanen van het Fenestra Disability Centre. Als de vertraging korter is dan acht maanden, dan kun je ipv een jaar extra studiefinanciering soms een uitkering krijgen uit het universitair Afstudeerfonds. Soms is het ook mogelijk om de diplomatermijn te laten verlengen of een verzoek in te dienen om een gift van de reeds ontvangen beurs te maken ondanks het feit dat je het einddiploma niet gaat behalen.