Ik heb een klacht, waar kan ik hiermee terecht?

Meestal kun je de klacht bespreken met de personen of instanties die het betreft. Als dat niet bevredigend is dan kun je een officiële klacht indienen. Met klachten kun je terecht bij het klachtenloket.