Ik heb mijn bachelordiploma niet behaald aan de Universiteit Leiden, hoe kan ik mij toch aanmelden voor een masterprogramma?

Als je een buitenlands diploma, een hbo bachelordiploma of een bachelor-/masterdiploma aan een andere universiteit hebt gehaald, dan ben je niet direct toelaatbaar. Je dient eerst een toelatingsverzoek te doen bij de Universiteit Leiden. Je kunt meer informatie vinden over de toelatingsprocedure op de webpage over ' Toelating en Aanmelding - Masteropleiding'.