Ik heb niet de juiste vooropleiding, hoe kan ik mij toch aanmelden voor een opleiding?

Studenten die niet de juiste vooropleiding hebben, kunnen een officieel verzoek tot toelating indienen. Denk hiervoor aan studenten met een internationale vooropleiding, studenten met een VWO diploma met deficiënties en studenten met een propedeuse diploma. Studenten kunnen gebruik maken van het online aanmeldformulier.

Sommige studenten met een Nederlandse vooropleiding, komen in aanmerking voor een toelatingsverzoek via de Colloquium Doctum procedure.

Voor meer informatie over deze procedure, en bijbehorende deadlines, kan je terecht op de website over Toelating en Aanmelding.