Ik heb op een Engelse school gezeten, moet ik nu een taaltoets doen?

Voor toelating tot al onze Engelstalige opleidingen en de meerderheid van onze Nederlandstalige opleidingen, word je alleen vrijgesteld van het indienen van een Engels taaltest als je succesvol je middelbare school of universitaire studie hebt afgerond in een land waar Engels de officiële taal is of als je een Internationaal Baccalaureaat diploma hebt.