Ik kan mijn opleiding niet vinden in Studielink, wat moet ik nu doen?

Is de opleiding niet zichtbaar, kijk dan eerst op de website van Universiteit Leiden onder welke naam de opleiding in Studielink staat. Daarnaast kun je op het formulier <Verzoek tot inschrijving> eerst de <Onderwijsinstelling> invullen. Je ziet dan onder <Opleidingsnaam (landelijk)> het specifieke opleidingsaanbod van deze onderwijsinstelling. Hogescholen en universiteiten zetten namelijk zelf hun opleidingsaanbod in Studielink. 
Let op: als je een niet-bekostigde opleiding volgt, is aanmelden via Studielink niet nodig.
In Studielink worden de opleidingsnamen zoals ze bij DUO geregistreerd staan (B=Bachelor) aangehouden. Let op, deze namen kunnen afwijken van de namen zoals deze door de instellingen worden gebruikt. Controleer op de website van de Universiteit Leiden de officiële naam van je opleiding.