Studievertraging door ziekte/psychische problemen terwijl mijn prestatiebeurs afloopt. Kan ik hier iets aan doen?

Als er sprake is van een langdurige functiestoornis, een chronische ziekte of een handicap dan kan je via DUO een extra jaar studiefinanciering en 5 jaar verlenging van de diplomatermijn krijgen. Dit kun je bespreken met en regelen via een studentendecaan.
Als er sprake is van vertraging door ziekte of door familieomstandigheden dan is er soms ook  de mogelijkheid om extra studiefinanciering te krijgen via het Afstudeerfonds van de Universiteit Leiden. Daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden waarvan de belangrijkste zijn dat je de vertraging tijdig hebt laten registreren via je studieadviseur en dat je in de periode waarin de vertraging optrad nog prestatiebeurs ontving.