Ik mis nog maar één vak om mijn Bachelor/Master te halen. Kan ik een extra herkansing krijgen om nog dit studiejaar de Bachelor/Master alsnog af te ronden?

Informeer bij de studieadviseur van jouw opleiding of dit mogelijk is. Zij kunnen je ook verder helpen als je bijvoorbeeld een officieel verzoek aan de Examencommissie moet sturen.