Ik moet naar het buitenland vanwege familieomstandigheden. Nu moet ik tentamens missen en loop ik studievertraging op. Wat nu?

Een dergelijke situatie valt onder studievertraging vanwege bijzondere omstandigheden. Bespreek met je studieadviseur welke consequenties dit heeft voor je studievoortgang.