Ik moet steeds met mijn ouder(s) mee naar het ziekenhuis om te vertalen. Dat kost mij heel veel tijd en zorgen. Wat nu?

Familieomstandigheden zoals de jouwe kunnen je studeren belemmeren, wat kan leiden tot studievertraging en een negatief BSA. Bespreek dit tijdig met je studieadviseur want die kan jou informatie geven over de mogelijkheden, consequenties en voorzieningen. Lees ook over regelingen bij persoonlijke omstandigheden.