Ik studeer bij het LUC. Wat betekent dat voor de ECTS grading table op mijn diploma supplement?

Het LUC werkt met een beoordeling in letters (A t/m F). Voor de grading table zijn de numerieke waarden van deze letters gebruikt. Studenten die bij het LUC afstuderen ontvangen daarom een grading table met daarop een verdeling tussen de cijfers 1.7 (=C-, het laagste voldoende resultaat) tot en met 4.0 (=A/A+, het hoogste voldoende resultaat) in plaats van de cijfers 6 tot en met 10.