Ik studeer aan een andere onderwijsinstelling. Kan ik ook vakken volgen aan de Universiteit Leiden?

Om één of meerdere bijvakken aan de Universiteit Leiden te kunnen volgen lever je samen met inschrijvingsformulier de volgende documenten in:
- Een verklaring van geen bezwaar van de opleiding van uw eigen onderinstelling.
- Een verklaring van geen bezwaar van de opleiding.
- Een originele betalingsverklaring (geen kopie), aan te vragen bij de studentenadministratie van je eigen universiteit/HBO (geen bewijs van inschrijving of kopie van giro- of bankafschrift).