Ik vind de studie niet zo uitdagend. Moet ik wel doorgaan?

Als je meer uitdaging wilt, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Je bent bijvoorbeeld in je eerste jaar en misschien is dat nog te algemeen/inleidend. Het kan ook zijn dat de onderwijsvorm jou niet inspireert. Als de studie je weinig tijd kost, dan kun je extra vakken doen uit volgende cursusjaren, of deelnemen aan activiteiten van de Honours Academy. Je kan ook een tweede studie overwegen. Betrokkenheid bij de studie zou je kunnen vergroten door middel van een relevante bijbaan of vrijwilligerswerk. Je kunt ook bestuurlijke ervaring op doen bij je studievereniging of bij je opleidingscommissie. Je kunt tot slot onderzoeken of je actievere studiemethoden kunt inzetten. Bespreek deze zaken met je studieadviseur en beslis samen met hem/haar of je deze studie voortzet of voor een andere studie kiest.