Ik vind mijn masteropleiding niet terug in Studielink

In Studielink zie je de opleidingsnamen zoals ze bij DUO geregistreerd staan (M=Master). Deze namen kunnen afwijken van de namen zoals ze door de instellingen worden gebruikt. Voor je inschrijving wordt automatisch de officiële naam, zoals bij DUO geregistreerd, gebruikt. Controleer op de website van de Universiteit Leiden de officiële naam van je opleiding.