Ik vind mijn masteropleiding niet terug in Studielink

In Studielink kies je uit de officiële opleidingsnamen, zoals ze bij het DUO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs geregistreerd staan (M=Master). Mocht je deze naam niet weten, kijk dan op onze masterwebsite. Hier staan alle officiële namen en bijhorende specialisaties vermeld.

Op onze masterwebsite kan je vinden of je je via Studielink moet aanmelden of op een andere manier. Dit staat per master gespecificeerd op de pagina’s.