Ik wil een extra herkansing, uitstel, een vrijstelling, een vervangende opdracht etc., hoe pak ik dat aan?

Schrijf een verzoek aan de examencommissie van je opleiding. Motiveer het verzoek en stuur bewijsstukken mee indien je een faciliteit vraagt op grond van persoonlijke omstandigheden. Vergeet niet het verzoek te dateren en te ondertekenen en je personalia te vermelden. Veelal is het handig om het verzoek via je studieadviseur/studiecoördinator in te dienen.