Ik zou graag een keer een gesprek willen hebben nav teleurstellende studieresultaten en de manier waarmee ik hier het beste mee om kan gaan, bij wie moet ik dan zijn?

Op de opleiding kun je een gesprek aanvragen met je tutor of studieadviseur om te bespreken welke factoren van invloed zijn op je tegenvallende studieresultaten. Nabesprekingen van tentamens geven je inzicht in wat er van je verwacht wordt op tentamens. Maak ook eens de SMART vragenlijst om je sterke en zwakke punten in het studeren te onderzoeken. Workshops helpen je verder op weg. Blijven de resultaten nog steeds achter? Kom de eens naar het open spreekuur van de studentenpsychologen.