Waar kan ik informatie vinden over beurzen om te studeren aan de Universiteit Leiden?

Op de Financial Aid page van de Universiteit Leiden - link hieronder - is meer informatie te vinden over de verschillende beursprogramma’s. Er zijn verschillende manieren om een beurs te krijgen voor je studie aan de Universiteit Leiden.De meerderheid van de beurzen wordt toegekend op basis van academisch niveau en motivatie.

Aanmeldprocedures
De aanmeldprocedures verschillen per beursprogramma. Voor sommige aanvragen dient een motivatiebrief en/of cijferlijst ingediend te worden en voor andere beurzen een referentiebrief. Kijk voor de exacte procedure op de website van de desbetreffende beurs.

Deadlines
De deadlines wisselen per beursprogramma, op de website van de desbetreffende beurs staat hierover meer informatie.

Over het algemeen duurt het 6 weken voordat er een beslissing genomen wordt over je aanvraag  voor toelating tot Universiteit Leiden. Dit is afhankelijk van het op tijd en compleet indienen van je aanvraag. Denk eraan rekening te houden met deze termijn van zes weken wanneer je ook een beurs wil aanvragen.