Is er ruimte binnen het studieprogramma om een periode naar het buitenland te gaan?

De meeste bacheloropleidingen hebben een vrije keuzeruimte in het derde jaar, waarin je naar het buitenland kunt gaan om vakken te volgen of stage te lopen. Begin in het begin van je tweede jaar met informatie verzamelen, want voor een aantal uitwisselingsprogramma's geldt een deadline van 1 december voorafgaand aan het collegejaar dat je naar het buitenland zou willen. Bespreek je plannen, ook als je tijdens je masteropleiding wilt gaan, met de buitenlandcoordinator van je opleiding of faculteit.