Is het lidmaatschap van een studentenvereniging duur?

De contributie verschilt per vereniging, de bedragen variëren tussen de 90 en 140 euro per jaar. Reken daarnaast op indicidentele kosten die in mindere of meerdere mate kunnen oplopen per jaar.