Is het waar dat ik mijn studiefinanciering niet hoef terug te betalen over een studiejaar als ik die studiefinanciering in februari afbreek?

Je studiefinanciering wordt automatisch omgezet in een gift als je je studiefinanciering stopzet vóór 1 februari. Aan die omzetting zijn wel voorwaarden verbonden, namelijk dat je in dat studiejaar voor het eerst studiefinanciering ontvangen hebt en dat je de rest van het studiejaar niet opnieuw studiefinanciering ontvangt. Je kunt maar één keer gebruik maken van deze regeling en de tot februari ontvangen maanden tellen mee als verbruikte maanden voor je prestatiebeurs en/of studiefinanciering.