Ik vind dat ik onheus behandeld ben door de Universiteit. Kan ik actie ondernemen?

Er zijn zeker mogelijkheden als je van mening bent dat de handelswijze van individuen of instellingen niet correct is. Gaat het er om dat je je respectloos, oneerlijk, niet volgens de regels, of anderszins vervelend of nadelig behandeld voelt, dan kun je het beste je klacht indienen bij de ombudsfunctionaris. Als je ongewenst gedrag (zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie) ondervindt, dan kun je je wenden tot de vertrouwenspersoon. Gaat het om een schriftelijke beslissing die jou rechtstreeks in je belang treft,  bijvoorbeeld (de beëindiging van) je inschrijving, het BSA etc., dan kun je een beroepsschrift indienen bij het College van Beroep voor de Examens. Dat moet wel binnen zes weken na de bekendmaking van de beoordeling of beslissing gebeuren. Dat is tijd voldoende om eerst nog te proberen of er met de betreffende docent of de examencommissie van je opleiding een oplossing gevonden kan worden. De studentendecanen kunnen je adviseren over de te nemen stappen.