Kan de studentenpsycholoog een verklaring schrijven voor DUO in verband met studievertraging?

De studentenpsychologen schrijven alleen verklaringen voor studenten die reeds bij hen in behandeling zijn of zijn geweest. Er zal dan in overleg met jou als student worden gekeken of een verklaring kan worden afgegeven in jouw specifieke situatie