Kan ik me alsnog inschrijven over een periode in het (recente) verleden?

Nee, er zijn maar twee momenten waarop je ingeschreven kan worden. Dat zijn 1 september en 1 februari. Het verzoek om inschrijving moet dan wel voor die datum zijn ingediend via Studielink. In het geval van een echte en aantoonbare overmachtsituatie, die je niet had kunnen voorzien, kan er een uitzondering op deze regel worden gemaakt. Maak in zo’n geval een afspraak met een studentendecaan. Meer informatie kun je krijgen via de Frontoffice Studentenzaken, in het Studentencentrum Plexus.