Kan ik mij aanmelden met een hbo/wo-propedeuse?

De minister van Onderwijs heeft in juli 2013 besloten dat studenten met een hbo/wo-propedeuse zonder vwo-vooropleiding vanaf het studiejaar 2013-2014 geen direct toelatingsrecht tot een wo-opleiding hebben. Het vervallen van het toelatingsrecht betekent niet dat er geen toelating meer mogelijk is. We raden je aan om de website www.studereninleiden.nl bij de studie van jouw keuze te controleren of er aanvullende eisen gesteld zijn voor studenten met een propedeuse diploma. Als dit het geval is, moet je, na je aanmelding in Studielink, ook een verzoek tot toelating indienen via het online aanmeldformulier van de Universiteit Leiden.