Kan ik zonder het juiste profiel met een studie beginnen?

Als je een of meer verplichte vakken niet in je pakket hebt, dan heb je  een of meer deficiënties.

Zorg er voor dat je naast je aanmelding in Studielink ook tijdig een officieel verzoek tot toelating indient. Hiervoor moet je gebruiken maken van het online aanmeldformulier.

Neem daarnaast tijdig contact op met de studieadviseur van de opleiding. Samen bespreek je hoe je een deficiëntie eventueel kunt wegwerken.