Kan ik zonder het juiste profiel met een studie beginnen?

Verschillende bacheloropleidingen stellen eisen aan het VWO-profiel dat je nodig hebt om toegang te krijgen tot de studie. Mocht je bijvoorbeeld aan de opleiding Biologie willen beginnen, dan krijg je alleen automatisch toegang met het vwo-profiel Natuur & Gezondheid met Natuurkunde of een Natuur & Techniek met als aanvulling Biologie. 

Mocht je niet het juiste profiel hebben dan moet je een officieel verzoek tot toelating indienen. Neem voor meer informatie hierover contact op met Frontoffice Studentenzaken.

Neem daarnaast tijdig contact op met de studieadviseur van de opleiding. Samen bespreek je hoe je een deficiëntie eventueel kunt wegwerken.