Komen de resultaten van het Honours College op mijn bachelordiploma?

De resultaten van jouw honourstraject komen op het diplomasupplement bij je bachelordiploma.