Komen punten van een minor aan een andere LDE-universiteit automatisch op mijn cijferlijst?

Nee, dit gebeurt niet automatisch. Je bent zelf verantwoordelijk voor het laten registreren van een cijferlijst van de minor bij jouw eigen studentadministratie. Hiervoor heb je een cijferlijst nodig met de behaalde resultaten. Met deze lijst kun je je behaalde resultaten laten registreren aan je thuisinstelling. Zo kom je aan een cijferlijst van de minor:

Universiteit Leiden
Neem contact op met de onderwijsadministratie van de betreffende opleiding.

TU Delft
Je krijgt na afloop van de minor een cijferlijst met alle studieresultaten toegestuurd per post.

Erasmus Universiteit Rotterdam
Ga langs de faculteit met een geldig identiteitsbewijs bij de examenadministratie van de betreffende faculteit. Deze zijn gehuisvest in het E-gebouw in kamers EB-29 t/m EB-42. Openingstijden: ma-vrij 09.00 uur tot 16.00 uur.