Krijg ik een financiële bijdrage of extra studiefinanciering als ik een medezeggenschapsraad zit?

Je krijgt niet standaard extra studiefinanciering, dat is afhankelijk van welk orgaan, bestuur of welke raad dit precies is. Daarnaast gelden er nog enkele andere voorwaarden, oa dat je een positief BSA hebt.