Krijg ik extra studiefinanciering als ik aan het Honours College mee doe?

Nee, het is helaas niet mogelijk om extra studiefinanciering te ontvangen als je aan het Honours College mee doet.