Krijg ik mijn collegegeld vergoed als ik een bestuursjaar bij een studentenvereniging doe?

Het collegegeld wordt door de Universiteit vergoed indien je een erkende fulltime bestuursfunctie vervult. De functies worden erkend indien ze worden uitgevoerd in dienst van de lidverenigingen van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen Leiden, universitaire bestuursorganen, arbeidsmarktverenigingen, studieverenigingen of specifieke activiteiten die georganiseerd worden ten behoeve van de studentengemeenschap van de Universiteit Leiden. Het bedrag wordt maandelijks overgemaakt, samen met het bedrag voor de financiële ondersteuning. Het bedrag van het collegegeld is inclusief de administratiekosten. Het bestuurslid betaalt tijdens het bestuursjaar maandelijks collegegeld, maar ontvangt hiervoor maandelijks dus dezelfde vergoeding.