Loop ik studievertraging op als ik in het buitenland ga studeren?

Als je al je verplichte vakken hebt afgerond, hoef je niet of nauwelijks vertraging op te lopen. Het is zaak om het buitenlandverblijf zo strategisch mogelijk te plannen. Als je van te voren in samenspraak met je studieadviseur bekijkt welke periode het meest gunstig is en of en hoe  de vakken die je in het buitenland gaat volgen binnen je programma passen, kun je de vertraging beperkt houden.