Mijn studieadvies is uitgesteld. Wanneer moet ik voldoen aan de eisen van het bindend studieadvies?

Als je een uitgesteld studieadvies krijgt wegens persoonlijke omstandigheden of omdat je na 1 september bent ingestroomd, krijg je het bindend advies in augustus van je tweede jaar. Voor die datum moet je voldoen aan de eisen. Wanneer je al eerder in het studiejaar aan de eisen voldoet kan de examencommissie het bindend advies ook op dat moment geven.